Travertin

Travertin je chemická usazená hornina vznikající na pevnině. Složením odpovídá vápenci, na rozdíl od něj je pórovitý.

Je tvořen malými zrnky čistého uhličitanu vápenatého (kalcitu), která poutají dohromady ostatní částečky, z nichž je travertin tvořen. Může obsahovat také jíl a klastický křemen. Jen ve velmi ojedinělých případech je možné objevit fosilní zbytky.

Podle místa vzniku rozlišujeme: travertin jeskyní (vylučuje se z vod krasových jeskyní), travertin potoků, travertin pramenů.

Travertin je velmi světlou horninou, která se může pohybovat od bělavě žluté až nažloutlé, někdy je zbarven do červena v závislosti na příměsích. Jeho uloženiny jsou často zaoblené, hroznovité a mají často dobře viditelnou páskovanou strukturu.

  • Travertinové desky nabízíme  obvykle v síle 2 cm, 3 cm
  • Povrch
  • Na objednávku
Travertino Classico
Travertino Classico
Travertino Rosso
Travertino Rosso