Mramor

Mramor (krystalický vápenec) je hornina, která obsahuje více než 95% kalcitu. Přimíšeny mohou být jílové hmoty, různé nerosty (grafit, limonit, hematit aj.) i organické látky, které původně bílý mramor zabarvují. V širším slova smyslu se slovem mramor označuje každý vápenec, který se dá leštit.

Mramor vzniká přeměnou (metamorfózou) vápenců. Vlivem vysokého tlaku a teploty v zemské kůře došlo k překrystalování kalcitu původní horniny - většinou organogenního vápence. Proto v mramoru nenajdeme schránky živočichů nebo rostlin.

Mramor se, jako oblíbený materiál řeckých a římských sochařů a stavitelů, stal symbolem pro tradiční a vytříbený vkus.

  • Sněhově bílý mramor je symbolem čistoty a také nesmrtelnosti
  • Mramorové desky nabízíme  obvykle v síle: 2 cm, 3 cm
  • Povrch leštěný 
  • Mramor s „ * „  skladem,  ostatní na objednávku
Mramor Bianco Carrara
Mramor Bianco Carrara
Mramor Breccia Sarda Venata
Mramor Breccia Sarda Venata
*Mramor Daino
*Mramor Daino
*Mramor Emperador Dark
*Mramor Emperador Dark
Mramor Rain Forest Gold
Mramor Rain Forest Gold
Mramor Rain Forest Green
Mramor Rain Forest Green
Mramor Rosso Alicante
Mramor Rosso Alicante
Mramor Rosso Verona
Mramor Rosso Verona